Rengöring av frånluft

En undermålig ventilation kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom allergier, huvudvärk samt mögelproblem.

Rengöring utav frånluftsventilationen gör att luften som cirkulerar inom huset blir renare.

Ventilationen skapar en hälsosam miljö för huset och de som bor i fastigheten. Frånluftsventilationen förhindrar mögel och avlägsnar dålig lukt och håller föroreningar i schack. Luftföroreningar såsom mögel, matos, rök och eldningsgaser är osunt att ha i luften omkring sig.

Ett välfungerande ventilationssystem i hemmet hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in ny frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.

Kronans Ventilationstjänst AB hjälper dig med skötsel av frånluftsventilationen, primärt i våtutrymmen som är en viktig del i kedjan när det gäller att hålla rätt fuktnivå som i längden motverkar mögel.

Boka tid!
arrow&v

Tack!