Behov av rensning i imkanaler och/eller frånluft?
Ring för att boka tid på

08-121 300 54

eller via mail info@kronansvent.se

PRISER

OBS!
Vi utför ej brandskyddskontroller av rökkanaler, då detta åligger den entreprenör som respektive kommun har upphandlat enligt LOU.