OM OSS

Kronans Ventilationstjänst AB är ett företag som utför olika typer av arbete inom ventilation och sanering. Vi har erfarenhet inom främst ventilationsrengöring, renovering och bygg av ventilationssystem. Vi utför också OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
I Kronans Ventilationstjänst AB prioriterar vi våra kunder, där företagets mål är att ge kunderna ett tryggare hem med sundare inomhusmiljö.
I vårt team har vi utbildad ventilationstekniker som specifikt ska arbeta med rengöring utav imkanal och frånluftsventilation för att kunna ge en så hög standard som möjligt. Kronans ventilationstjänst AB utför dessa tjänster över hela Sverige och säkerställer kvalitén enligt rekommendationer från MSB. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att jag rengör IM-kanalen över spisfläkten?


Regelbunden rengöring av ventilationen minskar risken för brand i exempelvis imkanalen (spisfläkt), vilket idag är den vanligaste brandorsaken i svenska hem. Sotningen är en billig försäkring för dig att förhindra brandspridning. Upptäcker man fel och brister på ett tidigt stadium är det både billigare och lättare att åtgärda problemen.
Sotning har både en ekonomisk och miljöfördel, en ren panna avger tex ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar betydligt mindre bränsle.

Räddningsnämnden i din kommun ansvarar för att sotningen utförs.
Av vilken anledning rensar man ventilationen i badrum?


En undermålig ventilation kan medföra allvarliga hälsoproblem såsom allergier, huvudvärk samt mögelproblem.
Kontaminerade ventilationskanaler och fläktar leder till en försämrad inomhusmiljö och högre driftskostnader.
Din fastighet kan också drabbas av fuktskador i badrum och tvättstuga pga undermålig luftväxling.
Hur upptäcker ni brister i mina im/rökkanaler?


Det enda riktigt säkra sättet för att avgöra om en kanal håller tätt, är genom att provtrycka den, då hittar man de sprickor som uppkommit genom yttre slitage och användning.
Det vanligaste misstaget är man faller in i en falsk trygghet då man själv inte kan se sättningssprickor etc på/i din skorsten, sotarna hittar alldeles för ofta eldstäder och rökkanaler som inte uppfyller befintliga kraven för eldning.
Tar ni bara frånluftsventilationen i våtutrymmen?


Nej. Vi tar all frånluftsventilation i hela fastigheten. Frånluftsventilation förknippas ofta med våtutrymmen men kan sitta på andra ställen i huset, t ex källare, sovrum, garderober, vardagsrum, etc.