Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Kravet på att utföra OVK har funnits sedan 1991 och det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att en OVK utförs. Vi på Kronans Ventilationstjänst AB hjälper dig, oavsett om det är offentliga byggnader, flerbostadshus eller kontor, att utföra en obligatorisk ventilationskontroll.

 

Våra licensierade besiktningsmän kontrollerar om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Vi ger då även förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Om det finns brister skall dessa åtgärdas inom sex månader från att besiktningen har utförts.

 

Vid en obligatorisk ventilationskontroll tittar vi bland annat på huruvida ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett. Vanliga fel som upptäcks är att det finns smuts i fläktar och kanaler. Det kan även vara så att luftflödena är lägre än de flöden som var beräknade när huset byggdes. Vid eventuella fel och brister ger vi er en offert på åtgärder.

 

Boka tid!
arrow&v

Tack!